Đua Nước Rút Doanh Thu Cược, Về Nhất Nhận Ngay 1 iPhone XS Max 512GB

Cách Tham Gia:

1. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất trong thời gian "Đua Nước Rút" sẽ nhận ngay giải thưởng khủng tương ứng.


Điều Khoản & Điều Kiện

  1. 1. Đua Nước Rút Doanh Thu Cược ("khuyến mãi") bắt đầu từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
  2. 2. Doanh thu cược của thành viên sẽ đồng thời được tính từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
  3. 3. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất sẽ nhận được giải thưởng tương ứng:
Thứ Hạng Doanh Thu Cược Giải Thưởng Lưu Ý Số Thành Viên Nhận Giải
Top 1 >= 100,000,000,000 iPhone XS Max 512GB
Top 2 >= 70,000,000,000 iPhone XS Max 256GB
Top 3 >= 60,000,000,000 iPhone XS Max 64GB Đạt doanh thu cược trước, nhận giải thưởng trước 1
Top 4 >= 50,000,000,000 iPhone XR 256GB
Top 5 >= 40,000,000,000 iPhone XR 128GB
Top 6 >= 30,000,000,000 iPhone XR 64GB
Top 7-20 >= 10,000,000,000 10,000,000 VND Tiền Thưởng 1 vòng doanh thu cược 14

4. Tiền Thưởng sẽ được tự động cập nhật. iPhone sẽ được giao hàng trong vòng 7 ngày làm việc, sau khi thành viên xác nhận đầy đủ thông tin với K8.

5. Bảng Xếp Hạng Top 20 tính đến thời điểm hiện tại:


n***ph 46,430,433,100
2 n***77 43,952,318,300
3 n***ao 28,797,582,000
4 n***k3 22,954,150,000
5 n***17 21,435,827,170
6 n***81 20,616,427,000

Xếp Hạng 7-20

Xếp Hạng, Tên Truy Cập, Doanh Thu Cược


7 n***68 19,271,483,170
8 n***11 18,011,225,000
9 n***88 13,830,687,100
10 n***gv 13,450,031,000
11 n***95 13,192,980,000
12 n***54 11,523,222,000
13 n***92 11,166,801,500
14 n***90 9,788,975,500
15 n***34 9,675,058,000
16 n***s1 9,211,549,000
17 n***ng 9,171,512,000
18 n***68 8,279,645,500
19 n***9t 8,198,618,690
20 n***06 8,073,823,040

Xếp Hạng 21-50

Xếp Hạng, Tên Truy Cập, Doanh Thu Cược


21 n***90 8,005,823,000
22 n***23 7,984,273,000
23 n***n4 7,864,625,750
24 n***on 7,701,883,000
25 n***au 7,489,002,400
26 n***88 7,336,561,300
27 n***83 7,270,752,000
28 n***g1 7,184,782,000
29 n***39 7,126,609,950
30 n***64 7,011,921,300
31 n***92 6,756,082,900
32 n***41 6,332,449,500
33 n***g1 6,293,941,850
34 n***da 6,179,618,825
35 n***88 6,005,863,000
36 n***me 5,969,134,500
37 n***88 5,909,676,000
38 n***k8 5,739,019,000
39 n***ho 5,727,191,200
40 n***an 5,501,019,700
41 n***23 5,446,383,950
42 n***sc 5,436,440,000
43 n***97 5,337,294,900
44 n***86 5,254,306,550
45 n***nd 5,161,802,000
46 n***eo 5,053,384,650
47 n***01 5,050,506,750
48 n***95 4,988,258,950
49 n***k8 4,849,444,400
50 n***g9 4,820,620,000

6. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.